شیر تنظیم ارتفاع تریلر

شیر تنظیم ارتفاع تریلر – سوپاپ اندازه گیری بار تریلی

اين شير با توجه به باري كه روي تريلر قرار دارد ارتفاع بالن ها را تنظيم مي كند. در سيستم تعليق بادي مقدار نيروي ترمز تريلر بر اساس فشار باد بالن ها تعيين مي شود. در سيستم تعليق مكانيكي (فنري) اين شير مقدار بار روي تريلر را اندازه گيري مي كند و با توجه به بار تريلر مقدار نيروي ترمز تعيين مي شود.

شیر بالا و پایین بردن ارتفاع تریلر

اين شير جهت بالا و پايين بردن ارتفاع تريلر استفاده مي شود. لازم به ذكر است در صورت هرگونه تغيير توسط راننده و فراموش نمودن تنظيم مجدد پس از حركت تريلر و افزايش سرعت (بيشتر از ۱۱ كيلومتر بر ساعت)، ارتفاع تريلر به حالت استاندارد كه در كارخانه برنامه ريزي شده است بر مي گردد.