جک پایه توقف تریلی

جک پایه توقف تریلی
این پایه های تریلی با عملکردی ساده و از مقاومت بالایی برخوردار می باشد و در تمامی شرایطآب هوایی (بسیار سرد و بسیار گرم عملکرد خوبی از خود نشان می دهد. نوآوری ها و تکنولوژی جدید بکار رفته در این محصول علاوه بر کارایی، زمان کمتری از راننده برای استفاده از این جک ها می گیرد.
در زیر تصاویر مربوط به انواع جک های پایه توقف تریلی با مشخصات آنها نشان داده شده است.

وزن قابل تحمل در حالت ایستا : 55 تن
وزن قابل تحمل در حالت بارگذاری : 25 تن

 

 جک پایه توقف تریلی
پایه توقف تریلیTITAN