کالیپر و بوستر ترمز محور تریلی

پوستر ترمز دوبل دیسکی این بوستر ترمز دوبل برای تریلر های سه محور و چهار چرخ آخر استفاده میشود ایران…

ادامه ←