کفشک و کاسه چرخ محور تریلی

کفشک و کاسه چرخ محور تریلی 20 سانتی با لنت ترمز SAF این کفشک همراه با لنت میباشد که فابریک…

ادامه ←

کالیپر و بوستر ترمز محور تریلی

پوستر ترمز دوبل دیسکی این بوستر ترمز دوبل برای تریلر های سه محور و چهار چرخ آخر استفاده میشود ایران…

ادامه ←